sakartvelos-tavadaznauroba.ge|25|amine@sakartvelos-tavadaznauroba.ge|root@localhost